lokale.jpg
 

Vårt bakeri har lange tradisjonar og vi bakkar alle våre produkt på eigne oppskrifter. Vi kaldhevar
deigane om natta, det er med på å gje produkta smak, og let produkta gå frå elting til omn utan å vere innom frys og kjøl.

 

 

 
bakverkpabord.jpg
Damebaktralle.jpg
tebrod.jpg
brod.jpg
herrebakar.jpg
damekastarmjol.jpg
Damemedkake.jpg
kake.jpg