Om du er på veg nordover eller sørover finn du oss i sentrum av Byrkjelo!

Bakar jon:

Telefon 57 86 79 90
E-post bakar.jon@coop.no